Cvičení

Spirální stabilizace páteře SPS

SM Systém Mudr. Smíška

Spirální stabilizace páteře - SM systém - metoda propracovaná panem doktorem Smíškem, zaměřená na léčbu poruch páteře a hlavně na to, jak jim předcházet. Je vhodná zejména pro lidi s bolestmi, po operaci, skoliózy, zvětšené bederní a krční lordózy a jiné odchylky od správné funkce zapojení svalů.

Tato technika naučí správně stát a chodit, což bohužel většina lidí, sportovci i vrcholoví sportovci nevyjímaje, neumí.

Správné pohybové návyky jsou základ nejen pro zdravou chůzi, ale pro zdravě prováděné jakékoliv sportovní aktivity.

Zacvičte si ve Studiu Leia s Leonou Macejíkovou s praxí a kurzy  A+B+C+D od 11-2016. Kurz jsem absolvovala u lektorky Renaty Škrabalové pod záštitou Mudr Smíška.

Individuální přístup, individuální cvičení, terapie,          sm systém manuální techniky, sm systém rehabilitační cvičení s lanem, s terapeutem osobně.

10 minut denně k regeneraci Vašeho těla, plotének, svalů, fascií, šlach, meziobratlových disků a ulevy od bolesti.

Léčba SM systémem a kde a při čem může pomoci

léčba poruch páteře, především léčba výhřezu meziobratlového disku

léčba potíží po nezdařených operacích páteře (FBS, failed back surgery syndrom)

léčba skoliózy

léčba poruch chůze, kloubů dolních končetin, artróza kyčle, kolene, plochá noha, vbočený palec hallux valgus

Pro koho je cvičení vhodné a s čím pomůže:

Všeobecně pro děti od 5 let, pro mládež, sportovce, střední věk, pro seniory.

*Cvičení má velký význam u prevence a léčby poruch velkých kloubů, u bolestí páteře, u skolióz.

*Řada vrcholových sportovců tuto metodiku používá jako kondiční trénink s cílem zlepšit sportovní výkon a předejít přetížení páteře a velkých kloubů.

*při bolesti hlavy, krku, zad, ramen, bolesti beder, kyčlí, kolen, kotníků

*při bolesti těla a jednostranném přetížení - douhodobém i krátkodobém

*u skolióz s korzetem, bez korzetu

*hyperkyfóza, hyperlordóza

*lumbago, spondylolistéza

*onemocnění meziobratlové ploténky s radikulopatií (výhřez ploténky)

*artróza kyčelního kloubu, artróza kolenního kloubu

*halux vagus (vbočený palec), pes planus (plochá noha)

*hypermobilita

*osteoporóza

*u poruch chůze a hybnosti


Pro koho je cvičení nevhodné

syndrom caudy


Doba trvání individuálního cvičení 45 - 60 minut


Prevence fittness a Wellness

cvičení pro páteř

cvičení pro kardiovaskulární trénink

cvičení aktivní relaxaci, prevence přetížení stresem, únavové stavy


Sport

kondice, zrychlení běhu

regenerace po sportovních výkonech

prevence a kompenzace jednostranného přetížení sportem

léčba sportovních úrazů a přetížení


Jde o tzv. léčbu cvičením pomocí svalových řetězců dle MUDr. Richarda Smíška, který spojil své znalosti z medicíny a sportu a vytvořil vysoce účinný pohybový program, který využívá unikátního objevu "spirální stabilizace páteře".

Tato originální metodika je prověřena jeho 35 letou praxí.

V dnešní době převažuje sedavý způsob života, který porušuje vzpřímené držení těla. Přibývá tak klidového statického zatížení a chybí dostatek přirozeného pohybu tj. chůze, běhu, práce z rozsáhlým pohybem paží.

Tato negativa pomáhá řešit spirální stabilizace páteře, kdy se pomocí svalových spirálních zřetězení vytváří v těle síla vzhůru, páteř se vyrovnává do střední linie a odlehčuje se tak tlak na meziobratlové ploténky a klouby. Tím pádem dochází k lepší výživě a regeneraci plotének a kloubů.

Spirální stabilizace nastolí harmonické rozdělení pohybu na jednotlivé segmenty páteře a velkých kloubů. Tímto rovnoměrným rozložením pohybu předcházíme zvýšenému opotřebení kloubů.

Co je důležité ještě vědět

Jednodušeji řečeno, u svalů, které se podílejí na vertikální stabilizaci a mají tendenci ke zkrácení, dochází při cvičení k jejich uvolnění (např. lýtkový sval, svaly stehenní, vzpřimovače trupu) a u svalů, které se podílejí na spirální stabilizaci a mají tendenci k ochabování, dochází k jejich posilování (např. mezilopatkové svaly, krátké rotátory páteře, hýžďové svaly, břišní šikmé svaly).

Při každém cviku se zapojí všechny důležité prvky najednou - posilování, stabilizace, protahování, relaxace, koordinace, nácvik rovnováhy.

Cvičí se s elastickým lanem, které umožňuje rozsáhlý pohyb končetin proti malé, postupně rostoucí síle, která aktivizuje stabilizační svalové spirály.

Cvičební program je časově nenáročný, 15 -20 minut denně.

Cvičí se vždy v nebolestivém rozsahu


MUDr. Richard Smíšek je vlastníkem ochranné známky "SM" a "SM Systém", která je chráněna pro zdravotnické pomůcky pro léčebné a rehabilitační účely, provozování zařízení pro rehabilitaci, rekondici a rekonvalescenci lidského organismu, sportovní cvičení, organizování a vedení seminářů, školení a výuky v oblasti zdravotní, rehabilitační a léčebné, lékařské a medicínské služby včetně ambulantních, zdravotní péče, klasické i speciální rehabilitační a rekondiční metody, odborné poradenství v oblasti rehabilitací, zdravotní a léčebné péče tradiční i alternativní, masáže a cvičení zdravotní a léčebné. Ochranná známka je chráněna zákonem. Vlastník ochranné známky má výlučné právo užívat ochrannou známku ve spojení s uvedenými výrobky a službami.

Více na www.smsystem.cz

https://spiralstabilization.com/cz/

MUDr. Richard Smíšek nepřijímá žádnou odpovědnost za výrobky a služby třetích osob, které jsou bez jeho písemného svolení označeny způsobem zaměnitelným s ochrannou známkou "SM" a "SM Systém". MUDr. Richard Smíšek důrazně varuje, a to zejména pacienty s předpokládaným nebo již potvrzeným poškozením páteře a pohybového aparátu, před používáním neautentických pomůcek, které svými parametry neodpovídají pomůckám vyrobeným a distribuovaným pod jeho ochrannou známkou "SM Systém" a mohou být neučinné, či dokonce vést k dalšímu poškození zdraví.

Individuální přístup, individuální cvičení, techniky, sm systém manuální techniky, sm systém rehabilitační cvičení s lanem, terapeutem osobně na masérně.